Revize elektro
Revize elektro
▪ revize el. nářadí a spotřebičů
▪ revize hromosvodů
▪ revize nouzových zařízení
▪ odstraňování revizních závad
▪ konzultace a poradenství
Revize elektro
▪ revize hromosvodů
▪ revize el. nářadí a spotřebičů
▪ revize nouzových zařízení
▪ odstraňování revizních závad
▪ konzultace a poradenství
Revize elektro
▪ revize hromosvodů
▪ revize el. nářadí a spotřebičů
▪ revize nouzových zařízení
▪ odstraňování revizních závad
▪ konzultace a poradenství
Energetické vstupy
Energetické vstupy
▪ jak ušetřit za elektřinu
▪ porovnání sazeb
▪ zhodnocení energ. vstupů
▪ distribuce elektřiny
▪ popis sazeb
Energetické vstupy
▪ jak ušetřit za elektřinu
▪ porovnání sazeb
▪ zhodnocení energ. vstupů
▪ distribuce elektřiny
▪ popis sazeb
Energetické vstupy
▪ jak ušetřit za elektřinu
▪ porovnání sazeb
▪ zhodnocení energ. vstupů
▪ distribuce elektřiny
▪ popis sazeb
Revize elektro
Montáže a opravy elektro
▪ montáže a opravy
▪ montáže hromosvodů
▪ elektrická požární signalizace
▪ zabezpečovací systémy
▪ montáže silnoproudu
Montáže a opravy elektro
▪ montáže a opravy
▪ montáže hromosvodů
▪ elektrická požární signalizace
▪ zabezpečovací systémy
▪ montáže silnoproudu
Montáže a opravy elektro
▪ montáže a opravy
▪ montáže hromosvodů
▪ elektrická požární signalizace
▪ zabezpečovací systémy
▪ montáže silnoproudu
Školení a přezkoušení
Školení a přezkoušení
▪ školení podle vyhl. 50/78 Sb.
▪ obsluhu a práci na ele. zařízení
▪ zásady první pomoci
▪ firemní školení
▪ bezpečnostní předpisy
Školení a přezkoušení
▪ školení podle vyhl. 50/78 Sb.
▪ obsluhu a práci na ele. zařízení
▪ zásady první pomoci
▪ firemní školení
▪ bezpečnostní předpisy
Školení a přezkoušení
▪ školení podle vyhl. 50/78 Sb.
▪ obsluhu a práci na ele. zařízení
▪ zásady první pomoci
▪ firemní školení
▪ bezpečnostní předpisy
Zabezpečovací systémy
Zabezpečovací systémy
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ kamerové systémy
▪ protipožární hlásiče
▪ dodávka a montáž
Zabezpečovací systémy
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ kamerové systémy
▪ protipožární hlásiče
▪ dodávka a montáž
Zabezpečovací systémy
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ kamerové systémy
▪ protipožární hlásiče
▪ dodávka a montáž
Měření osvětlení
Měření osvětlení
▪ měření umělého osvětlení
▪ osvětlení pracovišť
▪ osvětlení pobytových místností
▪ osvětlení obytného prostředí
▪ návrhy osvětlovacích soustav
Měření osvětlení
▪ měření umělého osvětlení
▪ osvětlení pracovišť
▪ osvětlení pobytových místností
▪ osvětlení obytného prostředí
▪ návrhy osvětlovacích soustav
Měření osvětlení
▪ měření umělého osvětlení
▪ osvětlení pracovišť
▪ osvětlení pobytových místností
▪ osvětlení obytného prostředí
▪ návrhy osvětlovacích soustav
Audio a video technika
Audio a video technika
▪ zjištění možností dodavatelů
▪ porovnání konkurence
▪ realizace připojení
▪ sloučení TV a SAT signálů
▪ sloučení TV/R signálů
Audio a video technika
▪ zjištění možností dodavatelů
▪ porovnání konkurence
▪ realizace připojení
▪ sloučení TV a SAT signálů
▪ sloučení TV/R signálů
Audio a video technika
▪ zjištění možností dodavatelů
▪ porovnání konkurence
▪ realizace připojení
▪ sloučení TV a SAT signálů
▪ sloučení TV/R signálů
Vytvoření datové sítě
Vytvoření datové sítě
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ strukturovaná kabeláž
▪ optická kabeláž
▪ dadávka a montáž
Vytvoření datové sítě
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ strukturovaná kabeláž
▪ optická kabeláž
▪ dadávka a montáž
Vytvoření datové sítě
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ strukturovaná kabeláž
▪ optická kabeláž
▪ dadávka a montáž
previous arrow
next arrow

Revize objektu

Je zjištěn stav dostupné dokumentace včetně pomoci s určením potřebných revizí nebo nabídka doplnění chybějící dokumentace. Předmětem revize může být podle potřeby zákazníka elektroinstalace už od přípojkové skříně, odkud může být zařízení v majetku vlastníka budovy. Provede se kontrola rozvaděčů objektu z hlediska uložení, kompletnosti přístrojové náplně, aktuálního popisu dle skutečného stavu a celkového technického stavu.

Kabeláž a ostatní elektroinstalační materiál budovy se při revizi zkontroluje z hlediska vhodné volby typu materiálu a způsobu jejich uložení nebo umístění.

revize-objektuZkoušení:

Je provedena zkouška funkce přístrojů s ochrannou funkcí:
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávahlavní vypínač
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávatlačítka nouzového vypnutí
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávatlačítka pro zkoušku jednotlivých proudových chráničů
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávafunkce systémů EZS,EPS

 

Měření:

Měření je provedeno v rozsahu požadavků normy ČSN 33 2000-6:
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávahodnoty napětí s posouzením z hlediska dovoleného úbytku napětí
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávaizolační stavy
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávaimpedanční smyčky pro vyhodnocení zkratového proudu
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávakontrola přechodového odporu ochranného pospojování
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávaměření parametrů proudových chráničů
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávacelkový odpor uzemnění

Tvorba revizní zprávy:

V revizní zprávě je zahrnut datum začátku, konce,zpracování předání revize včetně doporučení lhůty  příští revize. Hodnocení výsledku revize je doplněno popisem případných zjištěných závad a obvykle v příloze podrobným přehledem měření jednotlivých zařízení. Součástí této revize je vždy posudek revizního technika a jeho doporučení.

Druhy revizní zprávy:

Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávavýchozí revize
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávapravidelná revize
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávamimořádná revize

 

Provozovatel / firma

ELMA TECHNIK s.r.o.

Trávník 475/33
750 02 Přerov

IČ: 285 94 461
DIČ: CZ28594461

Spojení

Obchodní zástupce: +420 777 666 596
Revizní technik: +420 728 889 038
Technici elektro: +420 608 066 596, +420 581 331 111

Web: www.elmatechnik.cz
Email: elma@elmatechnik.cz