Revize elektro
Revize elektro
▪ revize el. nářadí a spotřebičů
▪ revize hromosvodů
▪ revize nouzových zařízení
▪ odstraňování revizních závad
▪ konzultace a poradenství
Revize elektro
▪ revize hromosvodů
▪ revize el. nářadí a spotřebičů
▪ revize nouzových zařízení
▪ odstraňování revizních závad
▪ konzultace a poradenství
Revize elektro
▪ revize hromosvodů
▪ revize el. nářadí a spotřebičů
▪ revize nouzových zařízení
▪ odstraňování revizních závad
▪ konzultace a poradenství
Energetické vstupy
Energetické vstupy
▪ jak ušetřit za elektřinu
▪ porovnání sazeb
▪ zhodnocení energ. vstupů
▪ distribuce elektřiny
▪ popis sazeb
Energetické vstupy
▪ jak ušetřit za elektřinu
▪ porovnání sazeb
▪ zhodnocení energ. vstupů
▪ distribuce elektřiny
▪ popis sazeb
Energetické vstupy
▪ jak ušetřit za elektřinu
▪ porovnání sazeb
▪ zhodnocení energ. vstupů
▪ distribuce elektřiny
▪ popis sazeb
Revize elektro
Montáže a opravy elektro
▪ montáže a opravy
▪ montáže hromosvodů
▪ elektrická požární signalizace
▪ zabezpečovací systémy
▪ montáže silnoproudu
Montáže a opravy elektro
▪ montáže a opravy
▪ montáže hromosvodů
▪ elektrická požární signalizace
▪ zabezpečovací systémy
▪ montáže silnoproudu
Montáže a opravy elektro
▪ montáže a opravy
▪ montáže hromosvodů
▪ elektrická požární signalizace
▪ zabezpečovací systémy
▪ montáže silnoproudu
Školení a přezkoušení
Školení a přezkoušení
▪ školení podle vyhl. 50/78 Sb.
▪ obsluhu a práci na ele. zařízení
▪ zásady první pomoci
▪ firemní školení
▪ bezpečnostní předpisy
Školení a přezkoušení
▪ školení podle vyhl. 50/78 Sb.
▪ obsluhu a práci na ele. zařízení
▪ zásady první pomoci
▪ firemní školení
▪ bezpečnostní předpisy
Školení a přezkoušení
▪ školení podle vyhl. 50/78 Sb.
▪ obsluhu a práci na ele. zařízení
▪ zásady první pomoci
▪ firemní školení
▪ bezpečnostní předpisy
Zabezpečovací systémy
Zabezpečovací systémy
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ kamerové systémy
▪ protipožární hlásiče
▪ dodávka a montáž
Zabezpečovací systémy
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ kamerové systémy
▪ protipožární hlásiče
▪ dodávka a montáž
Zabezpečovací systémy
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ kamerové systémy
▪ protipožární hlásiče
▪ dodávka a montáž
Měření osvětlení
Měření osvětlení
▪ měření umělého osvětlení
▪ osvětlení pracovišť
▪ osvětlení pobytových místností
▪ osvětlení obytného prostředí
▪ návrhy osvětlovacích soustav
Měření osvětlení
▪ měření umělého osvětlení
▪ osvětlení pracovišť
▪ osvětlení pobytových místností
▪ osvětlení obytného prostředí
▪ návrhy osvětlovacích soustav
Měření osvětlení
▪ měření umělého osvětlení
▪ osvětlení pracovišť
▪ osvětlení pobytových místností
▪ osvětlení obytného prostředí
▪ návrhy osvětlovacích soustav
Audio a video technika
Audio a video technika
▪ zjištění možností dodavatelů
▪ porovnání konkurence
▪ realizace připojení
▪ sloučení TV a SAT signálů
▪ sloučení TV/R signálů
Audio a video technika
▪ zjištění možností dodavatelů
▪ porovnání konkurence
▪ realizace připojení
▪ sloučení TV a SAT signálů
▪ sloučení TV/R signálů
Audio a video technika
▪ zjištění možností dodavatelů
▪ porovnání konkurence
▪ realizace připojení
▪ sloučení TV a SAT signálů
▪ sloučení TV/R signálů
Vytvoření datové sítě
Vytvoření datové sítě
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ strukturovaná kabeláž
▪ optická kabeláž
▪ dadávka a montáž
Vytvoření datové sítě
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ strukturovaná kabeláž
▪ optická kabeláž
▪ dadávka a montáž
Vytvoření datové sítě
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ strukturovaná kabeláž
▪ optická kabeláž
▪ dadávka a montáž
previous arrow
next arrow

Revize hromosvodu

Revize hromosvodů, vizuální prohlídka a revizní zprávaCo zahrnuje revize?

Vizuální prohlídka:

Vizuální prohlídkou je posouzen ochranný prostor jímací soustavy a technický stav jímací soustavy včetně svodů. Kontroluje se označení měřících míst a zařízení. Zjišťuje se dodržení minimální vzdálenosti součástí hromosvodu od míst s výskytem osob, technologie a konstrukčních částí objektu.

Revizní zpráva:

V revizní zprávě je zařízení posouzeno dle ČSN s ohledem na normy, podle kterých bylo zařízení projektováno a instalováno. Dále je porovnán stav hromosvodu s předchozím stavem uvedeným v předcházející revizní zprávě. Pokud nastane pojistná událost, pojišťovna proplácí škody s podmínkou, že není prošlá lhůta pravidelné revize. Nedílnou součástí revizní zprávy je posudek revizního technika.

Druhy revize hromosvodů:

Revize a kontrola hromosvodůVýchozí revize:

Provádí se u nového zařízení, nebo po rekonstrukci hromosvodu. Tato revize se archivuje až do zákoníku zařízení. Výchozí revize je podkladem pro provedení kolaudace.

Revize a kontrola hromosvodůPeriodická revize:

Touto revizí hromosvodu zjistíme, jestli se stav nezhorší a splňuje požadavky norem podle kterých byl projektován.

Revize a kontrola hromosvodůMimořádná revize:

Tato revize hromosvodu se provádí například po úderu blesku do objektu, nebo po demontáži hromosvodu ohledně opravy střechy, zateplení objektu a následné montáže hromosvodu aj. Mimořádnou revizí se ověří technický stav, nebo rozsah poškození, z hlediska norem dále kompletnost a funkčnost hromosvodu.

montaze-udrzba-zarizeni-pro-ochranu-pred-bleskem

Montáže a údržba zařízení pro ochranu před bleskem

Revize a kontrola hromosvodůNabízíme kontrolu použitého systému ochrany z hlediska účinné funkce hromosvodu.
Revize a kontrola hromosvodůÚdržbu hromosvodu provedeme odborně i  z hlediska životnosti  opatření  a uspokojivé ceny  montáže včetně materiálu.
Revize a kontrola hromosvodůU nových hromosvodů doplníme výpočet rizik, který  v některých předchozích projektech a revizích podle nové normy ČSN 62 305 chybí k posouzení  celkové dostatečnosti  ochranných opatření   ochrany před bleskem a jeho vedlejších účinků.   Nová norma výpočtem  rizik sleduje současně celkovou účinnost ochrany  a přiměřenost nákladů k chráněnému majetku a osobám, ale dává možnost výběru opatření, což zvyšuje u projektantů a techniků  nároky na znalosti celé problematiky.

Provozovatel / firma

ELMA TECHNIK s.r.o.

Trávník 475/33
750 02 Přerov

IČ: 285 94 461
DIČ: CZ28594461

Spojení

Obchodní zástupce: +420 777 666 596
Revizní technik: +420 728 889 038
Technici elektro: +420 608 066 596, +420 581 331 111

Web: www.elmatechnik.cz
Email: elma@elmatechnik.cz