Revize elektro
Revize elektro
▪ revize el. nářadí a spotřebičů
▪ revize hromosvodů
▪ revize nouzových zařízení
▪ odstraňování revizních závad
▪ konzultace a poradenství
Revize elektro
▪ revize hromosvodů
▪ revize el. nářadí a spotřebičů
▪ revize nouzových zařízení
▪ odstraňování revizních závad
▪ konzultace a poradenství
Revize elektro
▪ revize hromosvodů
▪ revize el. nářadí a spotřebičů
▪ revize nouzových zařízení
▪ odstraňování revizních závad
▪ konzultace a poradenství
Energetické vstupy
Energetické vstupy
▪ jak ušetřit za elektřinu
▪ porovnání sazeb
▪ zhodnocení energ. vstupů
▪ distribuce elektřiny
▪ popis sazeb
Energetické vstupy
▪ jak ušetřit za elektřinu
▪ porovnání sazeb
▪ zhodnocení energ. vstupů
▪ distribuce elektřiny
▪ popis sazeb
Energetické vstupy
▪ jak ušetřit za elektřinu
▪ porovnání sazeb
▪ zhodnocení energ. vstupů
▪ distribuce elektřiny
▪ popis sazeb
Revize elektro
Montáže a opravy elektro
▪ montáže a opravy
▪ montáže hromosvodů
▪ elektrická požární signalizace
▪ zabezpečovací systémy
▪ montáže silnoproudu
Montáže a opravy elektro
▪ montáže a opravy
▪ montáže hromosvodů
▪ elektrická požární signalizace
▪ zabezpečovací systémy
▪ montáže silnoproudu
Montáže a opravy elektro
▪ montáže a opravy
▪ montáže hromosvodů
▪ elektrická požární signalizace
▪ zabezpečovací systémy
▪ montáže silnoproudu
Školení a přezkoušení
Školení a přezkoušení
▪ školení podle vyhl. 50/78 Sb.
▪ obsluhu a práci na ele. zařízení
▪ zásady první pomoci
▪ firemní školení
▪ bezpečnostní předpisy
Školení a přezkoušení
▪ školení podle vyhl. 50/78 Sb.
▪ obsluhu a práci na ele. zařízení
▪ zásady první pomoci
▪ firemní školení
▪ bezpečnostní předpisy
Školení a přezkoušení
▪ školení podle vyhl. 50/78 Sb.
▪ obsluhu a práci na ele. zařízení
▪ zásady první pomoci
▪ firemní školení
▪ bezpečnostní předpisy
Zabezpečovací systémy
Zabezpečovací systémy
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ kamerové systémy
▪ protipožární hlásiče
▪ dodávka a montáž
Zabezpečovací systémy
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ kamerové systémy
▪ protipožární hlásiče
▪ dodávka a montáž
Zabezpečovací systémy
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ kamerové systémy
▪ protipožární hlásiče
▪ dodávka a montáž
Měření osvětlení
Měření osvětlení
▪ měření umělého osvětlení
▪ osvětlení pracovišť
▪ osvětlení pobytových místností
▪ osvětlení obytného prostředí
▪ návrhy osvětlovacích soustav
Měření osvětlení
▪ měření umělého osvětlení
▪ osvětlení pracovišť
▪ osvětlení pobytových místností
▪ osvětlení obytného prostředí
▪ návrhy osvětlovacích soustav
Měření osvětlení
▪ měření umělého osvětlení
▪ osvětlení pracovišť
▪ osvětlení pobytových místností
▪ osvětlení obytného prostředí
▪ návrhy osvětlovacích soustav
Audio a video technika
Audio a video technika
▪ zjištění možností dodavatelů
▪ porovnání konkurence
▪ realizace připojení
▪ sloučení TV a SAT signálů
▪ sloučení TV/R signálů
Audio a video technika
▪ zjištění možností dodavatelů
▪ porovnání konkurence
▪ realizace připojení
▪ sloučení TV a SAT signálů
▪ sloučení TV/R signálů
Audio a video technika
▪ zjištění možností dodavatelů
▪ porovnání konkurence
▪ realizace připojení
▪ sloučení TV a SAT signálů
▪ sloučení TV/R signálů
Vytvoření datové sítě
Vytvoření datové sítě
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ strukturovaná kabeláž
▪ optická kabeláž
▪ dadávka a montáž
Vytvoření datové sítě
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ strukturovaná kabeláž
▪ optická kabeláž
▪ dadávka a montáž
Vytvoření datové sítě
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ strukturovaná kabeláž
▪ optická kabeláž
▪ dadávka a montáž
previous arrow
next arrow

Revize elektroinstalací

Revize elektroinstalací a koncových obvodů

Revize elektroinstalací

Spočívá v revizi elektrických zařízení  podle platných norem ČSN  33 2000-6, která zahrnuje veškeré revize elektroinstalace od elektrické přípojky přes měření el. energie, jistící a ochranné prvky v rozvaděčích až po měření všech koncových obvodů, jako jsou například zásuvky, pěvně připojené spotřebiče a osvětlení.

Druhy revize elektroinstalací:

Výchozí revize:

Revize a kontrola strojů, elektrospotřebičů, objektů a hromosvodůProvádí se tehdy, pokud se jedná o rekonstrukci budovy nebo vždy před uvedením nových elektrických zařízení do provozu podle aktuálně platných norem. Tato revize se archivuje až do zániku zařízení.  Výchozí revize je podkladem pro provedení kolaudace nebo oživení nového odběrného místa dodavatelem energie.

Pravidelné (periodické) revize:

Revize a kontrola strojů, elektrospotřebičů, objektů a hromosvodůPravidelnou revize se provádí ve lhůtách daných v normě za účelem snížení  rizika úrazu či škod na majetku.  Pokud nastane pojistná událost , pojišťovna proplácí škody s podmínkou, že není prošlá lhůta pravidelné revize.

Mimořádné revize:

Revize a kontrola strojů, elektrospotřebičů, objektů a hromosvodůTato revize se provádí tehdy, kdy nastane mimořádná situace například. Částečná rekonstrukce, nebo po pojistné události.


Revize elektroinstalací a koncových obvodů

Lhůty revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V:
Revize elektroinstalace a elektrorozvodů - podle prostředí

Prostředí

Lhůta revize

Základní

5

Normální

5

Studené

3

Horké

3

Vlhké

3

mokré

1

se zvýšenou korozní agresivitou

3

s extrémní korozní agresivitou

1

prašné s prachem nehořlavým

3

s otřesy

2

s biologickými škůdci

3

pasivní s nebezpečím požárů

2

pasivní s nebezpečím výbuchu

2

venkovní

4

pod přístřeškem

4Revize elektroinstalace a elektrorozvodů - podle výskytu osob, využití

Výskyt osob, využití budovy

Lhůta revize

prostory určené pro shromažďování více než 250 osob. (v kulturních nebo sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy, apod.) 2

zděné obytné a kancelářské budovy

5

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení

3

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupeň hořlav. C2, C3

2

pojízdné a převozné prostředky

1

prozatimní zařízení staveniště

0,5

Provozovatel / firma

ELMA TECHNIK s.r.o.

Trávník 475/33
750 02 Přerov

IČ: 285 94 461
DIČ: CZ28594461

Spojení

Obchodní zástupce: +420 777 666 596
Revizní technik: +420 728 889 038
Technici elektro: +420 608 066 596, +420 581 331 111

Web: www.elmatechnik.cz
Email: elma@elmatechnik.cz