Revize elektro
Revize elektro
▪ revize el. nářadí a spotřebičů
▪ revize hromosvodů
▪ revize nouzových zařízení
▪ odstraňování revizních závad
▪ konzultace a poradenství
Revize elektro
▪ revize hromosvodů
▪ revize el. nářadí a spotřebičů
▪ revize nouzových zařízení
▪ odstraňování revizních závad
▪ konzultace a poradenství
Revize elektro
▪ revize hromosvodů
▪ revize el. nářadí a spotřebičů
▪ revize nouzových zařízení
▪ odstraňování revizních závad
▪ konzultace a poradenství
Energetické vstupy
Energetické vstupy
▪ jak ušetřit za elektřinu
▪ porovnání sazeb
▪ zhodnocení energ. vstupů
▪ distribuce elektřiny
▪ popis sazeb
Energetické vstupy
▪ jak ušetřit za elektřinu
▪ porovnání sazeb
▪ zhodnocení energ. vstupů
▪ distribuce elektřiny
▪ popis sazeb
Energetické vstupy
▪ jak ušetřit za elektřinu
▪ porovnání sazeb
▪ zhodnocení energ. vstupů
▪ distribuce elektřiny
▪ popis sazeb
Revize elektro
Montáže a opravy elektro
▪ montáže a opravy
▪ montáže hromosvodů
▪ elektrická požární signalizace
▪ zabezpečovací systémy
▪ montáže silnoproudu
Montáže a opravy elektro
▪ montáže a opravy
▪ montáže hromosvodů
▪ elektrická požární signalizace
▪ zabezpečovací systémy
▪ montáže silnoproudu
Montáže a opravy elektro
▪ montáže a opravy
▪ montáže hromosvodů
▪ elektrická požární signalizace
▪ zabezpečovací systémy
▪ montáže silnoproudu
Školení a přezkoušení
Školení a přezkoušení
▪ školení podle vyhl. 50/78 Sb.
▪ obsluhu a práci na ele. zařízení
▪ zásady první pomoci
▪ firemní školení
▪ bezpečnostní předpisy
Školení a přezkoušení
▪ školení podle vyhl. 50/78 Sb.
▪ obsluhu a práci na ele. zařízení
▪ zásady první pomoci
▪ firemní školení
▪ bezpečnostní předpisy
Školení a přezkoušení
▪ školení podle vyhl. 50/78 Sb.
▪ obsluhu a práci na ele. zařízení
▪ zásady první pomoci
▪ firemní školení
▪ bezpečnostní předpisy
Zabezpečovací systémy
Zabezpečovací systémy
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ kamerové systémy
▪ protipožární hlásiče
▪ dodávka a montáž
Zabezpečovací systémy
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ kamerové systémy
▪ protipožární hlásiče
▪ dodávka a montáž
Zabezpečovací systémy
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ kamerové systémy
▪ protipožární hlásiče
▪ dodávka a montáž
Měření osvětlení
Měření osvětlení
▪ měření umělého osvětlení
▪ osvětlení pracovišť
▪ osvětlení pobytových místností
▪ osvětlení obytného prostředí
▪ návrhy osvětlovacích soustav
Měření osvětlení
▪ měření umělého osvětlení
▪ osvětlení pracovišť
▪ osvětlení pobytových místností
▪ osvětlení obytného prostředí
▪ návrhy osvětlovacích soustav
Měření osvětlení
▪ měření umělého osvětlení
▪ osvětlení pracovišť
▪ osvětlení pobytových místností
▪ osvětlení obytného prostředí
▪ návrhy osvětlovacích soustav
Audio a video technika
Audio a video technika
▪ zjištění možností dodavatelů
▪ porovnání konkurence
▪ realizace připojení
▪ sloučení TV a SAT signálů
▪ sloučení TV/R signálů
Audio a video technika
▪ zjištění možností dodavatelů
▪ porovnání konkurence
▪ realizace připojení
▪ sloučení TV a SAT signálů
▪ sloučení TV/R signálů
Audio a video technika
▪ zjištění možností dodavatelů
▪ porovnání konkurence
▪ realizace připojení
▪ sloučení TV a SAT signálů
▪ sloučení TV/R signálů
Vytvoření datové sítě
Vytvoření datové sítě
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ strukturovaná kabeláž
▪ optická kabeláž
▪ dadávka a montáž
Vytvoření datové sítě
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ strukturovaná kabeláž
▪ optická kabeláž
▪ dadávka a montáž
Vytvoření datové sítě
▪ projektové práce
▪ návrh řešení
▪ strukturovaná kabeláž
▪ optická kabeláž
▪ dadávka a montáž
previous arrow
next arrow

Zabezpečení objektu:

Zabezpečovací systémyNa základě Vašich požadavků, Vám zjistíme co nejlepší řešení zabezpečení Vašeho objektu.
Zabezpečovací systémyNabídneme Vám řešení, jak co nejefektivnější ochrany majetku i blízkých.
Zabezpečovací systémySystém zrealizujeme na míru.

Elektronická zabezpečovací signalizace - EZS

Chcete chránit svůj majetek a klidný spánek. Pomocí zabezpečovacích systémů, budete moci klidně spát. Tyto systémy jsou dodávány pro použití ve vnitřních prostorách, tak pro použití ve složitých venkovních prostorách. Soubory EZS je dále možné rozšířit o tísňové hlásiče, které zajišťují ochranu osob v případě jejich napadení nebo ohrožení, o čidla indikující vznik požáru a průmyslové hlásiče prostředí, kterými jsou detektory úniku plynu, vlhkosti, zaplavení, teploty atd. Jednoduše vše, co potřebujete k ochraně svého majetku.

datova-sit

Nabízíme Vám:

  • Připojení internetu dle požadavků
  • Vytvoření sítě PC
  • Propojení zabezpečovacích a kamerových systémů

Datová síť:

Je označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači.

Naučíme Vás bezpečnostní předpisy, obsluhu a práci na elektrických zařízeních, ochranu před úrazem elektrickým proudem a zásady první pomoci. Nabízíme také možnost firemního školení a zkoušky přímo v sídle Vaší společnosti. Přezkoušení probíhá v souladu s požadavkem § 14 vyhlášky 50/1978 Sb. Pomůžeme zaměstnavatelům se zpracováním dokladů o volbě vhodné výšce kvalifikace.

Proč provádět školení podle vyhl. 50/1978 Sb.?

Pro práce v oboru elektrotechniky vyžaduje zákon doložení odborné způsobilosti (kvalifikace) osvědčením podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Osvědčení může kontrolovat orgán státního odborného dozoru.

Doklady dle vyhlášky 50/1978Sb. které je nutno předložit ke zkoušce:
Školení a přezkoušení v oboru elektrotechnikyDoklad o vzdělání v oblasti elektrotechniky
Školení a přezkoušení v oboru elektrotechnikyStaré osvědčení dle vyhlášky 50 /1978 Sb.(pokud bylo vydáno)
Školení a přezkoušení v oboru elektrotechnikyPotvrzení praxe (Minimálně čestné prohlášení)
Školení a přezkoušení v oboru elektrotechnikyDoklad totožnosti
Školení a přezkoušení v oboru elektrotechnikyPotvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce v elektrotechnice  předpokládaném rozsahu práce.

AveLima - elektro, revize, montáž - slovník pojmůRevize elektroinstalace
Elektroinstalace je soustava elektrotechnických zařízení k vedení a ovládání elektrického proudu nebo elektrických signálů v místě jejich výroby resp. vzniku, přeměny a úprav nebo jejich užívání a spotřeby. Elektroinstalace slouží k přenosu elektrické energie (silové rozvody), nebo k přenosu dat a slaboproudých signálů. Požadovanému účelu musí vyhovovat její vybavení a dimenzování. Pro elektroinstalaci v budovách se užívají názvy rozvodná síť (silové rozvody), datová síť (datové rozvody), případně slaboproudé rozvody (sdělovací vedení).

AveLima - elektro, revize, montáž - slovník pojmůPočitačová síť
Počítačová síť (anglicky computer network) je souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tedy uživatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem odstraňování využívání společných zdrojů nebo výměny práv.

AveLima - elektro, revize, montáž - slovník pojmůDVB
DVB je zkratka z anglického Digital Video Broadcasting, česky digitální televizní vysílání. Jedná se o digitální způsob přenosu TV vysílání, které prostřednictvím tzv. multiplexu umožňuje přenášet několik TV programů v normě MPEG-2 či MPEG-4 a tak lépe využít přenosové pásmo používané při analogovém TV vysílání.

AveLima - elektro, revize, montáž - slovník pojmůKamerový systém
Kamerový systém (CCTV – Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh) je užití kamer ke sledování prostor, k zobrazování záběrů z kamer na monitorech a archivaci natočených záběrů. Takovým kamerám se říká také průmyslové kamery nebo také průmyslová televize.

Revize strojů a svářecích strojůRevize strojů a svářecích strojů

Revize strojů se provádějí dle normy ČSN 33 1500; a dalších norem podle stáří stroje, např. ČSN EN 60 204-1; ČSN 33 2200. Dle § 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci s ohledem na rizika.

 

Postup provádění revize strojů:

Revize strojů a svářecích strojůVizuální prohlídka stroje
Revize strojů a svářecích strojůProvedeme měření a zkoušku funkce
Revize strojů a svářecích strojůVýsledky revize zdokumentujeme

Dodáme přehled revidovaných strojů,  přehled závad a je možno dodat likvidační protokoly.  Jednotlivé karty lze dodat na CD ROMU.

Provozovatel / firma

ELMA TECHNIK s.r.o.

Trávník 475/33
750 02 Přerov

IČ: 285 94 461
DIČ: CZ28594461

Spojení

Obchodní zástupce: +420 777 666 596
Revizní technik: +420 728 889 038
Technici elektro: +420 608 066 596, +420 581 331 111

Web: www.elmatechnik.cz
Email: elma@elmatechnik.cz